Bảng giá

Mô tả bảng báo giá bề rộng và bề sâu của xương. Bên cạnh đó, phim X-quang được chụp bằng hệ thống Cone beam còn cho thấy rõ sự tương quan giữa răng hàm dưới với dây thần kinh, sự tương quan giữa răng hàm trên với xoang hàm, kiểm tra được các sang thương sâu bên trong

Bảng Giá Phục Hình Răng

bảng giá răng sứ thẩm mỹ 5s Dịch vụ Đơn vị Chi phí (VNĐ) Răng sứ Ceramay Pear 1 răng 12.000.000 Răng sứ SageMax 1

Bảng Giá Nhổ Răng

bảng giá răng sứ thẩm mỹ 5s Dịch vụ Đơn vị Chi phí (VNĐ) Răng sứ Ceramay Pear 1 răng 12.000.000 Răng sứ SageMax 1

Bảng Giá Cấy Ghép Implant

bảng giá răng sứ thẩm mỹ 5s Dịch vụ Đơn vị Chi phí (VNĐ) Răng sứ Ceramay Pear 1 răng 12.000.000 Răng sứ SageMax 1

error: Content is protected !!